KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski

Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Nabór Wniosków Na Rok 2021
11 września 2020, 19:20

Nabór Wniosków Na Rok 2021

Nabór Wniosków Na Rok 2021

Fundacja Wolność i Demokracja serdecznie zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie działań organizacji działających na rzecz Polonii oraz Polaków za granicą na rok 2021 w obszarach:

  • Oświata – wsparcie bieżącej działalności szkół i punktów nauczania języka polskiego, wsparcie bieżącej działalności przedszkoli, katedr języka polskiego, kolonie i obozy o charakterze edukacyjnym, konkursy, olimpiady, dyktanda, warsztaty dla uczniów i Nauczycieli.
  • Kultura I Promocja Polski– imprezy kulturalne, imprezy cykliczne, koncerty, wystawy, publikacje kulturalne i historyczne, wydarzenia historyczne, wykłady, spotkania z historykami.
  • Wzmacnianie Pozycji Środowisk Polskich I Polonijnych W Krajach Zamieszkania – warsztaty, wykłady, wsparcie finansowe, szkolenia, projekty liderskie.
  • Pomoc Charytatywna I Socjalna – organizacja spotkań charytatywnych, zakup leków, sprzętu medycznego, pokrycie kosztów leczenia, zapomogi socjalne.
  • Media Polskie – gazety, audycje radiowe i telewizyjne, portale i strony internetowe.
  • Ochrona Polskiego Dziedzictwa Kulturowego I Historycznego – wsparcie organizacji działających w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (opieka nad cmentarzami, wykłady historyczne, prelekcje, uroczystości historyczne itd.)

Termin składania wniosków na rok 2021 upływa 4 października 2020 roku.

Więcej informacji na stronie Fundacji Wolność i Demokracja wid.org.pl/nabor-wnioskow-na-rok-2021