KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski

Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Musimy zadbać o młode pokolenie Polaków
23 sierpnia 2019, 13:30

Musimy zadbać o młode pokolenie Polaków

Musimy zadbać o młode pokolenie Polaków

W dniach 12 – 23 sierpnia w Centrum Języka i Kultury Polskiej przy Uniwersytecie Zarządzania i Biznesu w Berdiańsku odbyła się szkoła letnia języka polskiego dla dzieci młodzieży „Z językiem polskim na co dzień”. O tym, jak jest zorganizowany proces nauczania w ramach działalności Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” rozmawiamy z prezesem prof. Lechem Suchomłynowem.

Panie Profesorze, proszę krótko opisać polską infrastrukturę oświatową w Berdiańsku.

- Przy naszej organizacji polonijnej funkcjonują dwie jednostki edukacyjno-metodyczne: Centrum Języka i Kultury Polskiej, powołane w roku 2004 przez Zarząd Główny Towarzystwa „Odrodzenie” i Władze Uniwersytetu Zarządzania i Biznesu, i Ośrodek Nauki Języka Polskiego dla Dzieci i Młodzieży. Centrum organizuje i prowadzi zajęcia języka, literatury, kultury i historii Polski dla studentów Uczelni i dla członków Towarzystwa od 18 roku życia, to znaczy dla dorosłych. Ośrodek, jak sama nazwa wskazuje, opiekuje się młodym pokoleniem Polaków. Taka dyferencjacja pomaga nam uwzględnić potrzeby wiekowe uczniów i słuchaczy kursów językowych i dostosować metody nauczania. Ponieważ miejscowi Polacy przeważnie są zasymilowani ze względu na przerwaną ciągłość kulturową musimy zadbać o młode pokolenie, uczą języka polskiego o podstaw, stosując klasyczne metody nauczania języka jako obcego: wykładanie gramatyki, tłumaczenie z języka polskiego i na język polski, rozmówki, pamięciowe opanowywanie leksemów etc. Także nasi nauczyciele opracowali metody oparte na multimediach, pracy z podświadomością, bezpośrednimi interakcjami z nośnikami języka polskiego. Ważnym elementem nauczania jest świadomość uczniów, że uczą się języka swoich przodków. W tej sytuacji język staje się nośnikiem wartości narodowych i wywiera istotny wpływ na kształtowanie polskiej tożsamości narodowej. Właśnie polskie pochodzenie jest najważniejszą motywacja do nauki. Pomimo zajęć językowych uczymy podstaw historii, kultury i literatury polskiej. Próbujemy dotrzeć do świadomości młodych Polaków, pobudzić ciekawość. Dlatego włączamy elementy zabawy i przyjemności, angażujemy uczniów w działalność bieżącą „Odrodzenia”.

Musimy zadbać o młode pokolenie Polaków

Musimy zadbać o młode pokolenie Polaków

Towarzystwo Polaków w Berdiańsku już od czterech lat organizuje tak zwane szkoły letnie języka polskiego. Jak Pan ocenia skuteczność tego typu kursów.

Organizowane szkoły letnie w Berdiańsku trwają średnio 10 – 14 dni. Jest to okres bardzo intensywnych zajęć i pracy w grupach. Tradycyjne nauka jest połączona z zabawą, zwiedzaniem muzeów, parku wodnego oraz z turystyką. Ponieważ jest to okres wakacyjny uczniowie mogą skupić się wyłącznie na doskonaleniu polszczyzny i obcowaniu z kolegami i koleżankami w języku polskim. Czy nie najważniejszym skutkiem codziennych spotkań z językiem jest integracja młodego pokolenia Polaków, którzy uczą się w różnych szkołach i spotykają się tylko podczas imprez organizowanych przez „Odrodzenie”.

Rok temu mieliśmy aż trzy turnusy dla kilku grup wiekowych i o różnych poziomach znajomości języka polskiego: „Z językiem polskim na Ty” (dofinansowanie: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”), „Z Polską w sercu” (Fundacja Wolność i Demokracja) i „Wakacje bez gadżetów” (Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie).

A czym się wyróżniała tegoroczna szkoła letnia?

Przede wszystkim nauczycielom udało się zorganizować pracę w grupach, wprowadzić elementy rywalizacji i wywołać u uczestników chęć komunikowania się. Pomimo to uczniowie wzięli udział w organizacji uroczystości Święta Wojska Polskiego. Zdobyta w ciągu roku wiedza o Polsce, wiersze, piosenki i tańce zostały przedstawione na jednym z centralnych placów miasta. Widzami byli mieszkańcy i goście Berdiańska. Dla młodzieży występy stały się publiczną manifestacją własnej polskości i ważną aprobatą tożsamości narodowej, a dla widzów swoistą dawką edukacji międzykulturowej.

I na zakończenie chciałbym przypomnieć, że zajęcia szkoły letniej „Z językiem polskim na co dzień” sfinansowano przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r.

Dziękuję za rozmowę!

Mikołaj Bondarew, nauczyciel historii Polski Centrum Języka i Kultury Polskiej w BerdiańskuPof. dr hab. Lech Aleksy Suchomłynow, prezes Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku, dyrektor Centrum Języka i Kultury Polskiej, sekretarz naukowy Związku Naukowców Polskich w Berdiańsku. Autor ponad 140 prac naukowych, w tym 7 monografii. Główne obszary badawcze: polska literatura pogranicza; formy przejawu wielokulturowości we współczesnej literaturze i kulturze tureckiej; Polacy na Wschodzie (antropologiczny aspekt).