KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski

Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Losy Polaków nad morzem Azowskim
26 kwietnia 2016, 09:19

Losy Polaków nad morzem Azowskim

Losy Polaków nad morzem Azowskim

Po trwałych przygotowaniach w dniu 22 kwietnia doszło do realizacji projektu kulturalno-oświatowego pt/ „Polacy nad morzem azowskim”. Jak pisaliśmy w anonsie była to swoista inauguracja cyklu imprez pod tytułem „Berdiańsk: różne oblicza jednego miasta”, którego celem jest popularyzacja wiedzy o historii i współczesności położonego nad morzem Azowskim miasta oraz o jego mieszkańcach, którzy przyczynili się do tworzenia wizerunku miasta.

W trakcie prezentacji wspólnoty polskiej Berdiańska zostały opowiedziane historie Polaków, którzy przybyli nad morze Azowskie z różnych zakątków imperium rosyjskiego i byłego związku sowieckiego: Wiktorii Biłousowej, ród której wywodzi się z Ziem Koronnych, z Kielc, Sergiusza Ziemczonka, związanego z Kaziukami Wieleńskimi, Ireny Wysockiej z batiarskiego Lwowa. Na szczególną uwagę zasługują losy nowych członków Towarzystwa Polaków „Odrodzenie”, przesiedleńców z terenów czasowo okupowanych w obwodach donieckim i ługańskim Anny Niebolsinej i Heleny Litwinczuk.

Opowiadaniom towarzyszył pokaz starych fotografii rodzinnych i widokówki miast kresowych, nagrania kapel lwowskich i wieleńskich oraz występy zespołów polonijnych, które idealnie zostały wpisane w kanwę historii Berdiańska.

Impreza odbyła się pod patronatem i z udziałem Konsula Generalnego RP w Charkowie Janusza Jabłońskiego.