KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski

Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Konsul Jan Zdanowski wyjeżdża z placówki w Charkowie
06 sierpnia 2019, 13:05

Konsul Jan Zdanowski wyjeżdża z placówki w Charkowie

Konsul Jan Zdanowski wyjeżdża z placówki w Charkowie

Panie Konsulu, w imieniu Polaków Berdiańska proszę przyjąć serdeczne podziękowania za okazywaną życzliwość oraz zrozumienie dla podejmowanych przez Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie” w Berdiańsku działań na rzecz kultywowania kultury naszych przodków za granicami Polski. Składając wyrazy wdzięczności za wieloletnią i owocną współpracę, życzę satysfakcji i sukcesów w dalszej pracy zawodowej oraz wielu cennych inicjatyw i pomysłów.

Szanowni Państwo,

Dobiega końca moja dwunastoletnia praca na Ukrainie. Przez te lata pracowałem w różnych jej częściach zarówno w stolicy Kijowie, jak też i na Krymie oraz w Donbasie. Zawsze i wszędzie w mojej pracy spotykałem życzliwych mi ludzi, od których uczyłem się poznawania kraju, który tak gościnnie mnie przyjął. Chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować za pomoc, życzliwość i wsparcie podczas mojej ponad czteroletniej Misji w Charkowie. Cieszę się razem z Państwem na myśl o tym, że udało nam się wspólnie zrealizować wiele interesujących i pożytecznych projektów. W sposób szczególny chciałbym raz jeszcze wyrazić wdzięczność za Państwa wieloletnią pracę na rzecz krzewienia języka i kultury polskiej na terenach wschodniej Ukrainy. Jestem przekonany, że Państwa wielopokoleniowy wysiłek to także inwestycja na rzecz następnych pokoleń ukraińskich Polaków i mieszkańców tej przyjaznej i gościnnej ukraińskiej ziemi, dla których Polska zajmowała i zajmuje szczególne miejsce w sercu. Wiele się od Państwa nauczyłem, przez co wracam do Polski z bagażem wspaniałych wspomnień, kontaktów i doświadczeń zawodowych. Wracam także do kraju z przeświadczeniem, że nasze wspólne polsko-ukraińskie dziedzictwo, o które potraficie tak wspaniale zadbać, jest zarazem jednym z kluczowych elementów naszej przyszłości w rodzinnej wspólnocie szanujących siebie i swoją odmienność narodów europejskich. Życzę Państwu i Państwa bliskim wszelkiej pomyślności, szczęścia, dużo zdrowia, sił i energii w kontynuowaniu rozpoczętych działań a przede wszystkim życzę Wam długo oczekiwanego pokoju na Waszej ziemi.

Mój następca przybędzie do Charkowa najprawdopodobniej w październiku. Do tego czasu obowiązki kierownika Wydziału Współpracy z Polakami na Ukrainie, Spraw Prawnych i Pomocy Konsularnej będzie pełniła pani konsul Anna Szulakowska – bardzo Państwa proszę o pomoc i wsparcie dla niej. Serdecznie Państwu dziękuję za te lata współpracy i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze się zobaczymy. Będzie mi brakowało Państwa energii, pomysłów i świadomości, że jesteście bisko. Zachęcam jednocześnie do kontynuacji naszej znajomości. Mój adres poczty elektronicznej pozostaje bez zmian.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności,
Jan Zdanowski, Konsul, Kierownik Wydziału Współpracy z Polakami na Ukrainie, Spraw Prawnych i Pomocy Konsularnej.