KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski

Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Jubileusz naszego „Odrodzenia”
14 listopada 2013, 12:30

Jubileusz naszego „Odrodzenia”

Jubileusz naszego „Odrodzenia”

Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie” w Berdiańsku powstało w dniu 04 listopada 1993 roku. Od początku podstawowym celem założycieli „Odrodzenia” było wzmocnienie świadomości i tożsamości narodowej miejscowych Polaków jako integralnego składnika wieloetnicznej wspólnoty regionu i organicznego elementu krajobrazu kulturowego całej Ukrainy, która dopiero odzyskała niepodległość.

Do dziś Towarzystwo „Odrodzenie” jest jedną z najstarszych polskich organizacji, działających na terenie południowo-wschodniej Ukrainy, i liczy ponad 250 członków. Przy organizacji działają oficjalnie zalegalizowane cztery jednosteki strukturalne: Polskie Stowarzyszenie Młodzieży, Związek Polskich Naukowców, Polonijne Koło Lekarzy i Centrum Kultury Polskiej. Od roku 2001 w Berdiańsku działa Dom Polski. Jest to trzypokojowe pomieszczenie – ognisko polskości, nabyte ze środków Senatu RP dla potrzeb miejscowych Polaków.

Polacy Berdiańska ściśle i skutecznie współpracują z wieloma organizacjami w Polsce, celem których jest wspieranie Polonii. Dzięki takim kontaktom „Odrodzenie” ma możliwość organizowania kursów i szkoleń języka polskiego, prowadzenia gabinetu bezpłatnej pomocy medycznej, zapewnienia opieki nad dziećmi polskiego pochodzenia z miejscowego domu dziecka i zorganizowania wieloaspektowej działalności kulturalnej i naukowej.

Towarzystwo także ściśle współpracuje z uniwersytetami w Berdiańsku. W roku 2001 w Instytucie Filologii Berdiańskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego zostało stworzone Polskie Centrum Naukowo-Badawcze, a w 2005 – powstało Centrum Języka i Kultury polskiej Berdiańskim Uniwersytecie Zarządzania i Biznesu. Towarzystwo posiada bibliotekę, która liczy ponad 4 tys. książek w języku polskim..

To właśnie Polacy Berdiańska w połowie lat 90. ubiegłego wieku zarejestrowli, to znaczy reaktywowali, parafię rzymsko-katolicką i przyczynili się do powstania organizacji charytatywnej „Caritas – Spes – Berdiańsk”. Polskie Towarzystwo „Odrodzenie” jest inicjatorem i realizatorem wielu imprez kulturalnych: Dni Kultury Polskiej, naukowo-artystyczne wystawy, koncerty polskiej muzyki klasycznej, Polsko-Ukraińskie Forum Młodzieży, liczne konferencje i panele naukowe.