KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski

Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Dydaktyczny staż w Lublinie
04 sierpnia 2018, 15:12

Dydaktyczny staż w Lublinie

Dydaktyczny staż w Lublinie

W dniach 9 – 29 lipca 2018 roku odbyły się warsztaty kwalifikacyjne dla nauczycieli szkół polonijnych (język polski, historia i kultura Polski), organizowane w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w Lublinie, współfinansowane przez MEN. W warsztatach wzięło udział ponad 60 nauczycieli polonijnych z Ukrainy, Białorusi i Rosji. Nauczycielka języka polskiego z Berdiańska Olga Popowa, która od wielu lat uczy języka polskiego przy PKOT „Odrodzenie” też została uczestniczką kursu.

W trakcie warsztatów uczestnicy mieli możliwość udoskonalić swoje umiejętności językowe, zapoznać się z różnymi metodykami nauczania języka polskiego jako obcego oraz wybranymi zagadnieniami z dziejów kultury polskiej, uczęszczać warsztaty historyczno-metodyczne, poznać współczesne tendencje rozwoju języka polskiego ect. Wykłady dla nauczycieli polonijnych prowadzili znani poloniści, autorzy podręczników i prac naukowych w zakresie glottodydaktyki między innymi prof. dr hab. Jan Mazur, dr hab. Agata Małyska, dr hab. Anna Dunin-Dudkowska. Nie zabrakło również programu kulturalnego: uczestnicy kursu odwiedzili Pałac Zamoyskich w Kozłówce, Zamość, Kaziemierz-Dolny, Muzeum Wsi Lubelskiej i inne zabytki.

Znaczenie takich warsztatów jest niewymierne dla nauczycieli polonijnych uczących poza granicami kraju, ponieważ nowa wiedza oraz możliwości komunikacji i wymiany doświadczeniem z polonistami wiodących polskich uczelni jest bezcenna!

Olga Popowa