KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski

Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
reklama
współpraca
nasi partnerzy

„Berdiańsk: różne oblicza jednego miasta”
11 kwietnia 2016, 12:21

Berdiańsk: różne oblicza jednego miasta

Berdiańsk: różne oblicza jednego miasta

Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie” w Berdiańsku jest inicjatorem i współorganizatorem cyklu imprez pod tytułem „Berdiańsk: różne oblicza jednego miasta”, którego celem jest popularyzacja wiedzy o historii i współczesności położonego nad morzem Azowskim miasta oraz o jego mieszkańcach, którzy przyczynili się do tworzenia wizerunku miasta.

Cykl imprez inauguruje prezentacja Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” pt. „Różne oblicza jednego miasta: Polacy Berdiańska”, która odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2016 roku. W ramach imprezy zostaną przeanalizowane początki polskości w regione i przeanalizowane mechanizme społeczno-polityczne, które przyczyniły się do osiedlenia się Polaków w Berdiańsku, będą opowiedziane losy polskich rodzin w mieście oraz przedstawione najważniejsze momenty w dziejach polskiej wspólnoty nad morzem Azowskim.

Cała właściwie ludność Berdiańska, w bliższym lub dalszym pokoleniu jest napływowa. Dotyczy to oczywiście również Polaków, którzy docierali tu w wyniku migracji wewnętrznych przebiegających w ramach państwa carskiego, a następnie Związku Radzieckiego.

Po tej pierwszej grupie osadniczej, do dziś nie przetrwały żadne ślady, ale zważywszy położenie i kuratoryjny profil miasta, można podejrzewać, że Polacy tu docierali. Bardzo dobrze jest natomiast reprezentowana druga grupa przybyszy. To właśnie ona stanowi o „polskości ośrodka”.

„Berdiańsk: różne oblicza jednego miasta”

„Berdiańsk: różne oblicza jednego miasta”

Szlaki wiodące Polaków do miasta nad Morzem Azowskim były bardzo skomplikowane. Nie różniły się one od losów Polaków w Rosji oraz Związku Radzieckim. Zebrane materiały źródłowe pozwalają odtworzyć te drogi na przykładach kilku rodzin polskich berdiańczyków.

W imieniu Zarządu Głównego serdecznie zapraszamy do udziału w prezentacji polskiej kultury w Berdiańsku prof. Lech Aleksy Suchomłynow.