KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski

Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Wyróżnienia „Odrodzenia” za promowanie dialogu międzykulturowego
26 czerwca 2019, 19:59

Wyróżnienia „Odrodzenia” za promowanie dialogu międzykulturowego

Wyróżnienia „Odrodzenia” za promowanie dialogu międzykulturowego

Nagrodę przyznaje Zarząd Główny Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku osobom szczególnie zasłużonym za promowanie dialogu międzykulturowego w Europie Środkowo-Wschodniej.

W tym roku wyróżnienie przyznano prof. dr hab. Helenie Krasowskiej z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk za systematyczne i gruntowne badania regionów wielokulturowych i dyrektorowi Festiwalu Bukowińskie Spotkania, Doctor Honoris Causa Uniwersytetu Zarządzania i Biznesu w Berdiańsku Zbigniewowi Kowalskiemu za całokształt wieloletniej pracy na rzecz zachowania oraz promowanie tolerancji międzyetnicznej.

Wyróżnienia wręczył prof. Lech Aleksy Suchomłynow pod czas 30. polskiej edycji Festiwalu Bukowińskie Spotkania i Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wspólne dziedzictwo kulturowe i językowe” (19–22.06.2019 r., Jastrowie).

Konferencja ta była ósmym z cyklu międzynarodowych spotkań naukowych poświęconych problematyce bukowińskiej, zainicjowanych na początku lat 90. XX wieku przez prof. Kazimierza Feleszkę. Organizatorkami tegorocznej konferencji są dr hab. Helena Krasowska i dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk.

Foto: Adam Daniel Pietrzak, Lech Aleksy Suchomłynow