Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski
reklama
współpraca
nasi partnerzy

VIII Światowy Kongres Lekarzy Polskich
11 sierpnia 2013, 21:42

VIII Światowy Kongres Lekarzy Polskich

VIII Światowy Kongres Lekarzy Polskich

W kolejnym VIII Kongresie Polonii Medycznej, który toczył swe obrady w Krakowie, w dniach 23-26 maja wzięło udział 1000 uczestników z 27 krajów świata. Wspólnie zastanawialiśmy się jak najlepiej poprawiać bezpieczeństwo i jakość leczenia, unikać zjawisk niepożądanych, poprawiać poziom opieki medycznej, wymieniając doświadczenia, w które bogate jest nasze międzynarodowe środowisko medyczne. Niezwykle ważną częścią dyskusji były rozważania związane z etyką medycyny, zawodu lekarskiego, jak również możliwość realizowania zawodu lekarskiego w zależności od zróżnicowanych systemów opieki zdrowotnej, w których pracujemy.

Otwarcie Kongresu rozpoczęło swe obrady sympozjum poświęcone etyce medycznej zatytułowane „Decyzje podejmowane na granicy życia i śmierci”. Z dużym zainteresowaniem wysłuchaliśmy ciekawych referatów, niejeden z których wzruszył nasze serca i zachęcił do pożytecznej dyskusji.

Potem uczestnicy zgromadzili się na uroczystej Mszy Świętej w Bazylice Mariackiej, żeby przeżyć niezapomniane chwile uniesienia i natchnienia wspólną modlitwą.

W ciągu trzech dni odbyło się 19 sesji naukowych oraz jedna sesja posterowa (plakatowa). Wiele tematów, przedstawionych przez różnych specjalistów w dziedzinie medycyny, wzbudziło duże zainteresowanie uczestników, dzięki czemu utworzyły się pewne koła jednomyślników. Lekarze polskiego pochodzenia z Ukrainy mieli możliwość czynnie uczestniczyć w Kongresie. Wśród szeregu wystąpień profesor Anatol Święcicki z Polskiego Stowarzyszenie Medycznego na Ukrainie przedstawił zebranym temat: „Współczesne spojrzenie na relacje lekarz-pacjent”, Olga Bondarewa, reprezentująca Polonijne Koło Lekarzy w Berdiańsku odczytała referat pt. „Rola Internetu w praktyce lekarskiej”, Oksana Stadnyk ze Lwowa (Stowarzyszenie Lekarzy Polskich) mówiła o pierwszej nefrektomii we Lwowie.

Organizatorzy przewidzieli też w programie Kongresu imprezy towarzyszące. Niezwykle miłe spotkanie w krakowskim teatrze z znanym aktorem i reżyserem Andrzejem Sewerynem, pozostawiło wiele pozytywnych wrażeń.

Imprezy integracyjne umożliwiły wszystkim uczestnikom przyjemnie odpocząć, nawiązać kontakty, zanurzyć się w atmosferę autentycznej polskości i e poczuć się w gronie Rodaków-Polaków.

Kongres stał się impulsem do pogłębiania wiedzy naukowej i umiejętności praktycznych w dziedzinie, zbudził nowe pomysły na przyszłość i na pewno zintegrował Polaków z różnych krajów. Teraz z niecierpliwością czekać będziemy na kolejne spotkanie.

Olga Bondarewa, lekarz-pneumonolog, prezes Polonijnego Koła Lekarzy w Berdiańsku

Публікація виражає лише погляди автора(ів) і не може бути ототожнена з офіційною позицією Канцелярії Голови Ради міністрів.