Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Spotkanie z Polską
07 lipca 2017, 12:20

Spotkanie z Polską

Spotkanie z Polską

Logicznym zakończeniem roku szkolnego 2016/2017 stał się pobyt edukacyjno-wakacyjny w Polsce dziesięcioosobowej grupy uczniów Ośrodka Nauki Języka Polskiego dla Dzieci i Młodzieży, funkcjonującym przy Polskim Kulturalno-Oświatowym Towarzystwie „Odrodzenie” w Berdiańsku.

W ciągu roku dzieci pochodzenia polskiego pobierały naukę języka polskiego w Domu Polskim w Berdiańśku. Warto podkreślić, że pomimo języka młode pokolenie Polaków Berdiańska starannie uczyło się innych przedmiotów, poznając historię, kulturę i literaturę polską.

Zaplecze dydaktyczne działalności Ośrodka zabezpieczają wysokokwalifikowani fachowcy, który ukończyli studia wyższe w Polsce: mgr Mikołaj Bondarew, mrg Olga Popowa, prof. dr hab. Lech Suchomłynow. Opracowany przez nauczycieli program jest adaptowany do potrzeb miejscowych Polaków i uwzględnia specyfikę tożsamości narodowej i procesów asymilacyjnych. Swoistą aprobatą wspomnianych inicjatyw oświatowych był Panel Naukowo-Dydaktyczny pt. "Współczesne metody nauczania języka polskiego jako obcego", który odbył się w ubiegłym pod egidą MSZ RP i Konsulatu Generalnego RP w Charkowie. A już we wrześniu bieżącego roku w Berdiańsku jest zaplanowana II Narada Polonijna Charkowskiego okręgu konsularnego, poświęcona sprawom polskiej i polskojęzycznej oświaty.

Spotkanie z Polską

Spotkanie z Polską

Letni wypoczynek w Poroninie był połączony z poznawaniem wybranych zagadnień historii i kultury polskiej i, oczywiście, z pogłębieniem znajomości języka ojczystego. W czasie pobytu polskie dzieci z Berdiańska, Żytomierza, Lwowa i innych miejscowości Ukrainy odbyły liczne wycieczki po tatrzańskich szlakach: na Morskie Oko, do doliny Kościeliskiej, zwiedziły zimową stolicę Polski – Zakopane.

Polska, o której opowiadano dzieciom na zajęciach stała się rzeczywistością. I to jest najlepsza zachęta do dalszego krzewienia polskiej tożsamości narodowej.

Inicjatorem i realizatorem wyjazdu do polskich Tatr była Fundacja „Wolność i Demokracja”, która od kilku lat sprzyja i popiera rozwój polskiej oświaty na Wschodzie, między innymi w Ukrainie. Pobyt polskich dzieci w kraju przodków był współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Kierujemy organizatorom i sponsorom pobytu wakacyjno-edukacyjnego wyrazy uznania i wdzięczności.

Olga Popowa, opiekunka grupy
Публікація виражає лише погляди автора(ів) і не може бути ототожнена з офіційною позицією Канцелярії Голови Ради міністрів.