KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski

Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Nagrody dla członków „Odrodzeniа” w Berdiańsku
16 maja 2019, 20:11

Nagrody dla członków „Odrodzeniа” w Berdiańsku

Nagrody dla członków „Odrodzeniа” w Berdiańsku

16 maja o godz. 18.00 w Charkowskiej Filharmonii z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się uroczystości organizowane Konsulatem Generalnym RP i koncert polskiej muzyki.

W ramach uroczystości najdzielniejsi działaczy ruchu polonijnego Charkowskiego Okręgu Konsularnego zostali odznaczeni nagrodami państwowymi. Wśród odznaczonych byli i działacze Polskiego Kulturalo-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku.

Srebrnym Krzyżem Zasługi, nadawanym przez Prezydenta RP, została odznaczona wieloletnia dyrektor Domu Polskiego w Berdiańsku Teresa Krasnokucka-Suchomłynowa i honorowy członek „Odrodzenia” prof. Helena Krasowska z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.

Srebrny Krzyż Zasługi ustanowiony w 1923 r. nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Krzyż Zasługi może być nadany tej samej osobie w każdym stopniu dwukrotnie. Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata. Odstępstwo od tej zasady dopuszczalne jest wyjątkowo.

Z kolei, sekretarz do spraw oświaty Zarządu Głównego PKOT „Odrodzenie” Olga Popowa i skarbnik Towarzystwa Jerzy Sopin zostali wyróżnieni medalem ministra kultury „Zasłużony dla kultury polskiej”.

Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” – polskie odznaczenie ministerialne przyznawane osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Dziękując Konsulowi Generalnemu RP w Charkowie za przyznane nagrody prezes prof. Lech Suchomłynow zaznaczył: „Każda praca ma swój sens, zwłaszcza, gdy wykonuje się ją z pasją. Tym bardziej jest miło, gdy ktoś to dostrzega i uważa, że była potrzebna i wniosła coś nowego do krzewienia szeroko rozumianego pojęcia polskości na Wschodzie.

W imieniu wszystkich Polaków Berdiańska, szczególnie osób wyróżnionych dziękuję Panu Konsulowi, wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do otrzymania odznaczeń.

Proszę przyjąć serdeczne podziękowania za okazywaną życzliwość oraz zrozumienie dla podejmowanych przez Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie” w Berdiańsku działań na rzecz kultywowania kultury naszych przodków za granicami Polski.

Składając wyrazy wdzięczności za wieloletnią i owocną współpracę, życzę satysfakcji i sukcesów w dalszej pracy zawodowej oraz wielu cennych inicjatyw i pomysłów”.

Mikołaj Bondarew