KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski

Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Zgrany zespół gwarancją skuteczności
21 maja 2019, 16:23

Zgrany zespół gwarancją skuteczności

Zgrany zespół gwarancją skuteczności

Ponad 25 lat w Berdiańsku działa Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie”. Osiągnięcia naszej organizacji polonijnej są znane w całym świecie. Polacy berdiańska szeroko nakreślili kierunki pracy. Jest w niej miejsce na działalność kulturalną, spotkania towarzyskie, wycieczki, udziały w festiwalach, czynne włączanie się w najważniejsze wydarzenia związane z „małą ojczyzną”. Jest możliwość realizowania swoich aspiracji naukowych, udzielania pomocy medycznej i wsparcia dla potrzebujących, realizowania się poprzez pracę na rzecz porozumienia między narodami.

Jest to możliwe dzięki zespołowi osób, których łączy wspólny cel – odrodzenie i krzewienie szeroko rozumianej polskości.

Cieszy ten fakt, że zasługi Polaków Berdiańska są doceniane w Kraju Przodków. W ciągu ostatnich lat członkowie naszego Towarzystwa zostali wyróżnieni:

 • Prof. dr hab. Lech Suchomłynow:
  • Odznaka Prezydenta RP Krzyż Kawalerski Orderu za Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Odznaka honorowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP „Zasłużony dla kultury polskiej”;
  • Brązowy medal Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP „Zasłużony kulturze Gloria Artis”;
  • Brązowy medal Stowarzyszenia „Wspólnota polska”.
 • Teresa Krasnokucka-Suchomłynowa:
  • Odznaka Prezydenta RP Srebrny Krzyż Zasługi
 • Olga Popowa:
  • Odznaka honorowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP „Zasłużony dla kultury polskiej”.
 • Jerzy Sopin:
  • Odznaka honorowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP „Zasłużony dla kultury polskiej”.

Lech Suchomłynow – wieloletni prezes Towarzystwa „Odrodzenie”, profesor, doktor habilitowany, specjalista wiodący w Międzynarodowej Szkole Ukrainistyki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, dyrektor Centrum Języka i Kultury Polskiej Berdiańskiego Uniwersytetu Zarządzania i Biznesu, profesor Katedry Romano-Germańskiej Filologii Centralnoeuropejskiego Uniwersytetu w Kijowie. Lech Aleksy Suchomłynow od wielu lat propaguje idee wieloetniczności, wielokulturowości i fenomenu kulturowej różnorodności na Kresach polskich i w ogóle na pograniczach. Główne obszary badawcze: polska literatura pogranicza; formy przejawu wielokulturowości we wpółczesnej literaturze i kulturze tureckiej; Polacy na Wschodzie (antropologiczny aspekt).

Teresa Krasnokucka-Suchomłynowa była założycielką Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku, jest członkiem Zarządu Głównego PKOT „Odrodzenie” (4 kadencji).

Z inicjatywy Tatiany Krasnokuckiej-Suchomłynowej w roku 1997 stworzono Polonijny Zespół Taneczny „Wodospad”, który był uczestnikiem wielu festowali w Polsce i na Ukrainie, w tym dwukrotnie Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie. Osobliwością „Wodospadu” jest to, że oprócz tańców folklorystycznych, przeważnie południowych regionów Polski, w repertuarze znajduje się wiele współczesnych kompozycji choreograficznych. W roku 2000 Tatiana Krasnokucka-Suchomłynowa inicjowała założenie Centrum Kultury Polskiej „Biesiada”, które obecnie jest głównym organizatorom wszystkich imprez kulturalnych Towarzystwa „Odrodzenie” i reprezentatorem kultury polskiej w regionie.

W celu zapewnienia należytego poziomu nauczania języka polskiego Tatiana Krasnokucka-Suchomłynowa inicjowała powołanie w roku 2004 Centrum Języka i Kultury Polskiej i Ośrodka Nauki Języka Polskiego dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej. Dzięki staraniom Pani Dyrektor Tatiany Krasnokuckiej-Suchomłynowej Polakom Berdiańska się udało podnieść poziom nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce. Poprzez jej wspieranie rozwoju oświaty polskiej na Ukrainie oraz budowanie skutecznego, długofalowego i transparentnego systemu wsparcia oświaty polskojęzycznej uwzględniającego specyficzne potrzeby Polaków i osób polskiego pochodzenia, pomagającego w zachowaniu tożsamości narodowej, Centrum Języka i Kultury Polskiej i Ośrodek Nauki Języka Polskiego dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej stają się prężnymi placówkami oświatowo-dydaktycznymi.

Olga Popowa jest członkiem PKOT "Odrodzenie" w Berdiańsku od 2000 roku. W latach 2002 - 2010 była prezesem Związku Młodzieży przy PKOT "Odrodzenie". Od 2008 roku jest nauczycielką języka polskiego i sekretarzem do spraw oświaty Zarządu Głównego PKOT "Odrodzenie". Bierze aktywny udział w organizacji imprez z okazji Swiąt Narodowych oraz konferencji, seminariów i paneli naukowych prowadzonych przez PKOT "Odrodzenie" wspólnie z Berdiańskim Uniwersytetem Zarządzania i Biznesu. Olga Popowa jest ofiarną działaczką ruchu polskiego w Berdiańsku.

Jerzy Sopin od 15 lat jest aktywnie zaangażowany w działalność na rzecz PKOT „Odrodzenie”, krzewienia języka i kultury polskiej. Jest skarbnikiem Zarządu Głównego PKOT "Odrodzenie". Działając w środowisku polonijnym bierze udział w przygotowaniu imprez kulturalnych, naukowych i okolicznościowych, między innymi – Festiwalu Języków Obcych, festiwali kultur narodowościowych w Berdiańsku, konferencji naukowych Centrum Języka i Kultury Polskiej przy Uniwersytecie Zarządzania i Biznesu w Berdiańsku, Panelu Naukowo-Metodycznego „Nauczanie języka polskiego w warunkach bilingwizmu” (2018). Starannie wykonywał powierzone jemu obowiązki. Jerzy Sopin jest znany jako osoba bardzo ambitna, a także wyróżnia się wysokim poziomem wiedzy i kultury osobistej.