KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski

Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Obchody 25. lecia wspólnoty polskiej w Berdiańsku
11 września 2018, 12:23

Obchody 25. lecia wspólnoty polskiej w Berdiańsku

Obchody 25. lecia wspólnoty polskiej w Berdiańsku

7 – 10 września Towarzystwo Polaków „Odrodzenie” w Berdiańsku obchodziło jubileusz założenia jednej z pierwszych organizacji polskich w Ukrainie. Uroczystości odbywały się pod patronatem Konsulatu Generalnego RP w Charkowie.

Dwadzieścia pięć lat temu, na początku lat dziewięćdziesiątych XX stulecia powstała jedna z najstarszych polonijnych organizacji działających na ternie wschodniej Ukrainy. Było nią Polskie Kulturalno – Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie”. Właśnie tej organizacji i związanym z jej pracami osobom poświęcone jest to opracowanie. Powstało ono w wyniku wielomiesięcznej pracy jej autorów, którzy starali się odpowiedzieć na pytanie jak doszło do tego, że ponad 1000 kilometrów na wschód od granic państwa polskiego, nagle pojawiła się świadoma swoich celów grupa osób polskiego pochodzenia. Grupa, która pomimo swojej niewielkiej liczebności czynnie uczestniczy zarówno w życiu swojego miasta, regionu, województwa jak i całej Ukrainy. Jest ważnym elementem składowym całego środowiska polonijnego. Wpływa na kształtowanie jego wizerunku i odbiór społeczny.

W ramach obchodów odbył się Panel Naukowy pod tytułem „100 lat Odrodzonego Państawa Polskego: zachować polskość za granicą", Warsztaty Nakowo-Dydaktyczny „Nauczanie języka polskiego w warunkach dwujęzyczności” oraz szereg innych imprez kulturalno-oświatowych. Uroczystości rozpoczęły się na placu Europejskim podniesieniem flag ukraińskiej, polskiej i unijnej. Były odczytane listy gratulacyjne z Kancelarii Senatu RP i pismo powitalne Władz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Także został przedstawiony krótki program artystyczny.

Następnie uczestnicy spotkania, do Berdiańska dojechało ponad 30 osób, przedstawicieli środowisk polonijnych z całej Ukrainy (Kijów, Winnica, Zaporoże, Charków, Krzywy Róg, Melitopol, Energodar i inne) mieli program turystyczno-krajoznawczy „Ślady polskości w Berdiańsku”. Goście, w tym przedstawiciele środowiska naukowo-akademickiego z Polski, zwiedzili Dom Polski, ul. Polska i Adama Mickiewicza, złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową Ludwika Godlewskiego i Marii Turzańskiej, miejscowych wybitnych Polaków.

Uroczysty koncert, pomimo występów zespołów polonijnych, działających przy „Odrodzeniu”, był połączony z Czytaniem Narodowym – 2018. Fragmenty „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego odczytał Konsul RP w Charkowie Jan Zdanowski i prof. Helena Krasowska z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.

Obchody 25. Lecia „Odrodzenia” były współfinansowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.