KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski

Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Polskie media w Berdiańsku: teksty i analizy
06 września 2017, 18:30

Polskie media w Berdiańsku: teksty i analizy

Polskie media w Berdiańsku: teksty i analizy

Dla uczestników II Narady Polonijnej, która odbędzie się w dniach 8-10 września 2017 roku mamy miła niespodziankę. Z drukarni dotarła już książka autorstwa Heleny Krasowskiej i Lecha Suchomłynowa, Polskie media w Berdiańsku: teksty i analizy.

Promocja polskiej kultury poza jej granicami nierozerwalnie wiąże się z działaniami ich liderów. Warto podkreślić, że to Polacy – zrzeszeni w towarzystwach i związkach, starający się zachować własną tożsamość i tworzyć dobry wizerunek państwa polskiego w miejscu zamieszkania – przyczyniają się do propagowania kultury przodków. Dobrym przykładem owocnej współpracy z różnymi organizacjami w Polsce jest działalność Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie”. Może ona służyć przykładem wielu innym zrzeszeniom polskim za granicą, także jako wzór skuteczności wpływu Polonii na rozwój kulturowy u naukowy państwa polskiego.

W książce zawarte są materiały omawiające dwujęzyczny dodatek gazety „Південна зоря”, wydawany w Berdiańsku, podzielono według następujących tematów: działalność Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie”, życie Domu Polskiego, sylwetki wybitnych Polaków, urodzonych w Berdiańsku. Ponadto wyróżniono – zajmującą wiele miejsca w gazecie – kwestię współpracy Polskiego Towarzystwa „Odrodzenie” oraz Uniwersytetu Zarządzania i Biznesu w Berdiańsku z różnymi uczelniami wyższymi w Polsce, omówiono ważne wizyty naukowe, badania nad Polakami w Berdiańsku, poruszono tematykę dotyczącą świąt państwowych i kościelnych. Przedstawiono znajdujące się w gazecie informacje na temat Kościoła Katolickiego, jak też życiorysy wybitnych postaci, związanych z polską literaturą i kulturą. Ważną rolę w życiu Polaków Berdiańska odgrywa Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie, któremu w niniejszej pracy także poświęcono sporo miejsca. W kolejnej części pracy omówiono wiadomości na temat Unii Europejskiej i członkostwa w niej Polski. Podsumowanie oraz wyniki badań ankietowych stanowią ostatnią część książki. Do każdego rozdziału tematycznego dołączono fragmenty tekstów prasowych z okresu od maja 2011 do stycznia 2014 roku.

Mamy nadzieję, że nasza książka zostanie pozytywnie przyjęta wśród Czytelników, a dla redakcji wydających prasę polonijną będzie swoistym drogowskazem i zarazem natchnieniem do twórczych poszukiwań.

Helena Krasowska, Lech Suchomłynow

Helena Krasowska, Lech Suchomłynow, Polskie media w Berdiańsku: teksty i analizy