Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Dzień Języka Ojczystego w Berdiańsku
25 lutego 2019, 12:25

Dzień Języka Ojczystego w Berdiańsku

Dzień Języka Ojczystego w Berdiańsku

Czym jest język dla każdego człowieka? Oczywiście, środkiem komunikacji, ale także i symbolem tożsamości narodowej, gwarancją zachowania kultury i dziedzictwa kraju ojczystego. Język jest dumą i klejnotem o który należy dbać. Mimo trudnych i tragicznych dziejów narodu, Polacy potrafili zachować swój język nawet podczas rozbiorów. Teraz Polska jest krajem monoetnicznym, w którym językiem polskim posługuje się więcej niż 90 % mieszkańców.

Polacy Berdiańska od wielu lat uczą się języka polskiego oraz przekazują swoją wiedzę młodszym pokoleniom. W Centrum Języka i Kultury Polskiej trzy razy w tygodniu odbywają się zajęcia języka polskiego dla młodzieży i dorosłych i dwa razy dla dzieci i młodzieży. Nasze Towarzystwo łączy ludzi zainteresowanych nauką języka polskiego, kochających polską kulturę, polską kuchnię i Polskę. W naszym Centrum wszyscy chętni mają możliwość nie tylko nauczyć się języka polskiego, ale i poznać historię i kulturę Polski, wziąć udział w obchodach świąt narodowych, zapoznać się z polskimi tradycjami.

21 lutego - w Międzynarodowy dzień języka ojczystego – nauczycielka języka polskiego Olga Popowa razem z uczniami Centrum Języka i Kultury Polskiej przeprowadziła prezentację języka polskiego dla uczniów szkoły ogolnokształcącej nr 2 w Berdiańsku. Prezentacja odbyła się w mieskiej bibliotece nr 9 dla dzieci. W trakcie imprezy dzieci dowiedziały się o ciekawych faktach z historii Polski i symbolach polskich miast; posłuchały polskich wierszy i piosenek; zapoznały się z charakterystycznymi cechami języka polskiego i nawet nauczyły się kilkunastu polskich słów. Ciekawym i zaskakującym dla uczestników spotkania stał fakt, że mimo pokrewieństwo języków ukraińskiego i polskiego istnieje dużo słów o podobnym brzmieniu ale rożniących się znaczeniowo (międzyjęzykowych homonimów).

Wieńcem imprezy stał tradycyjny polski polonez, którego z zadowoleniem zatańczyli wszyscy uczestnicy imprezy.

Olga Popowa

Публікація виражає лише погляди автора(ів) і не може бути ототожнена з офіційною позицією Канцелярії Голови Ради міністрів.