KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski

Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
reklama
współpraca
nasi partnerzy

II Narada organizacji polonijnych Charkowskiego okręgu konsularnego
13 września 2017, 20:08

II Narada organizacji polonijnych Charkowskiego okręgu konsularnego

II Narada organizacji polonijnych Charkowskiego okręgu konsularnego

W dniach 8-10 września 2017 roku w Berdiańsku odbyła się II Narada organizacji polonijnych Charkowskiego okręgu konsularnego. Narada zorganizowana została przez Konsulat Generalny RP w Charkowie przy współpracy z Polskim Kulturalno-Oświatowym Towarzystwem „Odrodzenie” w Berdiańsku

Warto przypomnieć, że obszar kompetencji Konsulatu Generalnego RP w Charkowie obejmuje swym zasięgiem 7 obwodów (charkowski, dniepropietrowski, doniecki, ługański, połtawski, sumski i zaporoski), co stanowi niemal jedną trzecią terytorium Ukrainy. Ogółem liczba Polaków w roku 2000 w ChOk wynosiła 14,582 osoby, a więc więcej, niż w niektórych polskich miestach: Działdowo, Czarnków czy Chełmno. Jak świadczą dane, udostępnione przez Konsulat Generany RP w Charkowie, obecnie w obwodzie funkcjonuje 29 organizacji poloninych.

W naradzie uczestniczyło ponad 100 osób nauczycieli języka polskiego, prezesów i liderów stowarzyszeń polskich, działaczy społecznych, w tym prezes federacji Organizacji Polskich w Ukrainie Emilia Chmielowa i prezes Związku Polaków w Ukrainie Antoni Stefanowicz. Na II Naradę organizacji polonijnych Charkowskiego okręgu konsularnego przybyli także senatorowie RP: Artur Warzocha i Grzegorz Peczkis, z MSZ – Wojciech Tyciński.

Narada rozpoczęła się Mszą Świętą, odprawioną dla uczestników narady w intencji wszystkich Polaków mieszkających na wschodzie Ukrainy. Następnie w centrum Berdiańska, na pl. Europejskim, organizatorzy i uczestnicy Narady spotkali się z władzami miasta i uroczyście podnieśli polską flagę narodową, słuchając Mazurka Dąbrowskiego. Po obejrzeniu programu artystycznego, przygotowanego przez dzieci z Centrum Kultury Polskiej „Biesiada” goście z Polski złożyły wieńce pod tablicą pamiątkową Marii Turzańskiej, znanej polskiej pianistce, urodzonej w Berdiańsku.

W obradach dotyczących stanu obecnego i perspektyw polskiej i polskojęzycznej oświaty na terenie Charkowskiego okręgu konsularnego udział wzięwzięła dr hab. Helena Krasowska, prof. Instytutu Slawistyki PAN. Profesor Krasowska naświetliła problem specyficznej tożsamości językowej Polaków Zaporoża, Melitopola i Zaporoża. Mówiła między innymi, że „W stosunku do polskiej mniejszości tego regionu należy stosować nowe podejścia i metody nauczania języka polskiego, a także wypracować model kształtowania przyszłego pokolenia Polaków z wyraźnie określonymi wyróżnikami świadomości narodowej i językowej”. Profesor Lech Suchomłynow uwagę zwracał na rozmyte tożsamości polaków na Ukrainie wschodniej.

II Narada organizacji polonijnych Charkowskiego okręgu konsularnego

II Narada organizacji polonijnych Charkowskiego okręgu konsularnego

Przygotował również raport „Działalność oświatowa organizacji polonijnych Charkowskiego okręgu konsularnego”. O kierunkach udoskonalania nauczania języka polskiego mówiła dr Natalia Szumlańska. W części praktycznej odbyły się prezentacje ośrodków polonijnych z Zaporoża, Połtawy, Charkowa, Melitopola i Siemionowki. Dalsza część dyskusji przebiegała wokół problemów praktycznych nauczania języka polskiego mieszkańców siedmiu obwodów należących do Charkowskiego okręgu konsularnego.

Część praktyczna i teoretyczna bardzo dobrze wpisała się w możliwość ożywionej dyskusji, w której zostały poruszone ważne kwestie dotyczące Polaków na wschodniej Ukrainie. Warto zaznaczyć, że tylko okręg konsularny RP w Charkowie organizuje tak poważne przedsięwzięcie, które daje możliwość spotkań badaczy, dyplomatów oraz praktyków: nauczycieli i liderów polskiej społeczności.

W trakcie Narady Konsul Generalny Janusz Jabłoński przybliżył słuchaczom cele i zadania polskiej służby zagranicznej w Ukrainie, Konsul Jan Zdanowski mówił o priorytetach polityki zagranicznej MSZ RP oraz o programach współpracy, Konsul Agnieszka Wójcik-Mokrzycka, przybliżyła aktualne zagadnienia tematyki Karty polaka w świetle nowelizacji, a konsul Anna Szulakowska przybliżyła problem repatriacji, kwestie wizowe oraz prawne i obywatelskie.

To przedsięwzięcie pokazało, że można łączyć rolę literatury, języka w kształtowaniu świadomości narodowej młodych Polaków, pokazano motywacje uczniów do nauki języka polskiego jako języka obcego.

Chyba lepszej promocji Polski i języka polskiego na wschodniej Ukrainie nie można sobie wyobrazić. Wszyscy zebrani wyrazili chęć kontynuowania tych spotkań w kolejnych latach.

Helena Krasowska, Lech Suchomłynow