Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
reklama
nasi partnerzy
współpraca

Wyróżnienia „Odrodzenia” za promowanie dialogu międzykulturowego
48 minuty temu

Wyróżnienia „Odrodzenia” za promowanie dialogu międzykulturowego

Wyróżnienia „Odrodzenia” za promowanie dialogu międzykulturowego

Nagrodę przyznaje Zarząd Główny Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku osobom szczególnie zasłużonym za promowanie dialogu międzykulturowego w Europie Środkowo-Wschodniej.

W tym roku wyróżnienie przyznano prof. dr hab. Helenie Krasowskiej z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk za systematyczne i gruntowne badania regionów wielokulturowych i dyrektorowi Festiwalu Bukowińskie Spotkania, Doctor Honoris Causa Uniwersytetu Zarządzania i Biznesu w Berdiańsku Zbigniewowi Kowalskiemu za całokształt wieloletniej pracy na rzecz zachowania oraz promowanie tolerancji międzyetnicznej.

Wyróżnienia wręczył prof. Lech Aleksy Suchomłynow pod czas 30. polskiej edycji Festiwalu Bukowińskie Spotkania i Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wspólne dziedzictwo kulturowe i językowe” (19–22.06.2019 r., Jastrowie).

Konferencja ta była ósmym z cyklu międzynarodowych spotkań naukowych poświęconych problematyce bukowińskiej, zainicjowanych na początku lat 90. XX wieku przez prof. Kazimierza Feleszkę. Organizatorkami tegorocznej konferencji są dr hab. Helena Krasowska i dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk.

Foto: Adam Daniel Pietrzak, Lech Aleksy Suchomłynow