KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski

Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Medycyna polonijna: niesiemy pomoc ludziom
01 listopada 2018, 11:43

Medycyna polonijna: niesiemy pomoc ludziom

Medycyna polonijna: niesiemy pomoc ludziom

Polonijne Koło Lekarzy w Berdiańsku powstało dwadzieścia lat temu i nieformalnie działało przy Polskim Kulturalno-Oświatowym Towarzystwie „Odrodzenie”. Formalnie zostało legalizowane przez władze miasta dopiero w roku 2000. Obecnie do polonijnej organizacji medycznej należą specjaliści różnych dziedzin medycyny: terapeuci, kardiolodzy, ginekolog, pulmonolog, chirurg, pediatra i inni lekarze-fachowcy. Lekarze-Polacy systematycznie organizują tak zwane „białe soboty”, które odbywają się po hasłem: „Niesiemy pomoc ludziom”.

Ze względu na skomplikowaną sytuacje na Ukrainie południowo-wschodniej, ekonomiczną i gospodarcza, warunki socjalne, niezabezpieczone grupy społeczne, grupy ryzyka znaleźli się w skomplikowanej sytuacji. Dlatego PKL w Berdiańsku wspólnie z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie i innymi organizacjami polonijnymi i charytatywnymi realizuje szereg projektów pomocowych, związanych przede wszystkim z zakupem leków.

Opracowane i realizowane przez PKL projekty są skierowane na udzielenie pomocy o charakterze konsultacyjnym, na przeprowadzenie badań pacjentów, opiekę medyczna chorego w warunkach domowych, a także przeprowadzenie kompleksyjnych płatnych badań za koszty grantodawców.

Program „Opieka Domowa” jest zorientowany w wyspecjalizowanym profilu, właściwie – sprawowanie jakościowej opieki medycznej przez wyspecjalizowanych lekarzy. Beneficjentami projektów są osoby polskiego pochodzenia, którzy ze względu na swój wiek, chorobę, wady, niepełnosprawność, potrzebują pilnej uwagi i prewencyjnej pomocy.

Polonijne Koło Lekarzy w Berdiańsku dysponuje własnym pomieszczeniem przy parafii i w Domu Polskim.

Sytuacja wymaga aktywnych działań. Stowarzyszenie liczy blisko 220 członków polskiego pochodzenia, z których około 20 są niepełnosprawnymi, i 3 osoby polskiego pochodzenia potrzebujących pilnej pomocy w związku z otrzymanymi uszkodzeniami w trakcie ATO (obrony ukraińskich granic przed prorosyjskimi terrorystami). Do tego trzeba dodać iż w ramach projektu specjaliści będą nadawać pomóc wszystkim poza Towarzystwem – którzy deklarują się o polskim pochodzeniu.

W tym roku 4 osoby wzięły udział w szkoleniu zawodowym w Kijowie, 2 osoby wzięły udział w IX Ogólnopolskim Kongresie Pulmonologicznym Top Pulmonological Trends (celem spotkania było przekazanie nowości w diagnostyce i leczeniu chorób płuc w kontekście holistycznym i interdyscyplinarnym).

Mamy nadzieję, że w przyszłości potencjał Polonijnego Koła Lekarzy w Berdiańsku będzie w pełni wykorzystany, a wysiłki członków docenione.

Olga Bondarewa, prezes PKL w Berdiańsku