KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski

Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
reklama
współpraca
nasi partnerzy

V Dni Nauki Polskiej w Berdiańsku – sesja posterowa
27 września 2021, 12:37

W ramach V Dniach Nauki Polskiej w Berdiańsku, które są zaplanowane w dniach 30.09 - 03.10.2021, odbędzie się II Konferencja Naukowo-Praktyczna pt. "Polacy na Wschodzie: rola jednostki w procesie historycznym", V Panel Naukowo-Dydaktyczny: "Poprzez nauczanie języka polskiego do kształtowania tożsamości", warsztaty glottodydaktyczne dla lektorów języka polskiego oraz sesja posterowa.

Obecnie otwarta komunikacja odwołuje się do różnych form spotkania, czasem przyjmuje postać rozmowy (bibliotekarz i czytelnik), której pretekstem jest książka (informacja). Innym razem odnosi się do komunikacji realizowanej za pośrednictwem systemów informatyczno-komunikacyjnych (otwarte repozytoria, OPAC, serwisy web 2.0, linkowanie). Istotą otwartej komunikacji jest gotowość uczestników do wysłuchania cudzych problemów lub trudnego pytania. To również kwestia stworzenia odpowiedniego środowiska sprzyjającego dobrym relacjom biblioteki i użytkownika.

Czym jest sesja posterowa?

To element forum (zjazdu, konferencji, sympozjum), podczas którego prezentowane są postery (plakaty) na określony temat.

Autorzy, którzy zdecydują się na wzięcie udziału w sesji obecni są podczas jej trwania tuż przy swojej pracy.

Uczestnicy mogą zadawać pytania oraz prowadzić dyskusję nad treścią poszczególnych posterów. Sesja umożliwia swobodną wymianę poglądów.

Daje również szanse autorom na zdalne zaprezentowanie własnych poglądów bez konieczności wygłaszania referatu zza przysłowiowej „katedry”.