KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski

Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Polskość – to nie tylko język i kultura
10 grudnia 2021, 17:17

Polskość – to nie tylko język i kultura

Polskość – to nie tylko język i kultura

Dla Polaków Berdiańska, członków Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie”, rok 2021 okazał się trudnym ze względu na ograniczenia epidemiologiczne. Warto wspomnieć, że tradycyjne ‘spokojny’ kraj zaporoski w tym roku od połowy października przebywa w strefie czerwonej. I, biorąc pod uwagę aktualne rozporządzenia Ministerstwa Ochrony Zdrowia Ukrainy, zezwalające nawet w strefach żółtych na organizowanie imprez masowych wyłącznie dla osób posiadających certyfikaty szczepionkowe, rok 2022 też nie będzie łatwy.

W sytuacji ograniczeń i restrykcji, trwającej od prawie dwóch lat, od początku pandemii COVID-19, dalej działamy w trybie nadzwyczajnym, co także ma pozytywne momenty. Przede wszystkim nauczyliśmy się komunikacji online i bycia wspólnotą ‘zdalną’. Sprzyja temu powołane w 2020 roku Polonijne Centrum Zdalnego Nauczania w Berdiańsku, wspierane przez Konsulat Generalny w Charkowie, a tym roku także przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie. Pomimo nauki języka polskiego, historii, kultury i literatury Centrum organizuje spotkania online dla członków „Odrodzenia”, panele i warsztaty dla Polaków na całej Ukrainie i nie tylko. Najważniejszym wydarzeniem roku 2021 były tak zwane Majowe Spotkania z Nauką Polską, w których ogółem wzięło udział ponad 160 osób. Współorganizatorem naukowych spotkań internetowych były Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Także Centrum zorganizowało transmisję online posiedzeń plenarnych i warsztatów, które odbywały się na początku października w ramach V Dni Nauki Polskiej – powiedział prezes PKOT „Odrodzenie” prof. Lech Suchomłynow.

Zaznaczmy, że na przekór realiom Zarząd Towarzystwa zorganizował szereg imprez, powiedzmy, ‘tradycyjnych’: zakończenie roku szkolnego, piknik polonijny, Czytanie Narodowe, obchody Święta Niepodległości, szkołę młodych przedsiębiorców, i już wspomniane V Dni Nauki Polskiej w Berdiańsku z udziałem gości i uczestników z Polski i różnych regionów Ukrainy.

Polskość – to nie tylko język i kultura. Ważnym elementem polskiej tożsamości narodowej za granicą jest poczucie solidarności i niesienie pomocy swoim rodakom. Polonijne Koło Lekarzy w Berdiańsku, z myślą o członkach polonijnej organizacji w mieście, systematycznie prowadzi konsultacje w gabinecie przy Domu Polskim, dzięki współpracy z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie i Polskim Zespołem Humanitarnym rozdaje leki potrzebującym. Po raz pierwszy w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”, współfinansowanego ze środków pochodzących z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pomocą socjalną i charytatywną zostały objęte 14 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a jedna otrzymała dotację na operację. Projekt ten ma za zadanie skoordynowanie programu pomocy charytatywnej realizowanej przez Rząd Polski na rzecz Polaków i Polonii mieszkającej na Ukrainie i zapewnienie maksymalnej przejrzystości i celowości w przekazaniu tej pomocy beneficjentom, osobom polskiego pochodzenia najbardziej potrzebującym – powiedziała prezes PKL dr. Olga Bondarewa.

Dziękujemy naszym partnerom i życzymy powodzenia w roku 2022!