KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski

Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Współczesne metody nauczania języka polskiego – konferencja glottodydaktyczna.
11 września 2019, 11:04

Współczesne metody nauczania języka polskiego – konferencja glottodydaktyczna.

Współczesne metody nauczania języka polskiego – konferencja glottodydaktyczna.

W dniach 9–11 września w Berdiańsku na Ukrainie odbywa się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne metody nauczania języka polskiego", której organizatorami są Fundacja Slawistyczna oraz Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Odbywająca się już po raz drugi konferencja wynika z przeświadczenia, że kształcenie nauczycieli języka polskiego jako obcego przekłada się nie tylko na kształtowanie kompetencji językowych, ale również na formowanie postaw społecznych ich uczniów. Jak pokazuje współczesna sytuacja w większości przypadków uczniowie ci najczęściej stają się studentami polskich uczelni i pracownikami polskich firm.

Oprócz paneli teoretycznych prezentujących stan badań nad językiem polskim na Ukrainie (m.in. referaty prof. Lecha Suchomłynowa, dr hab. Heleny Krasowskiej i mgr Olgi Popovej) podczas konferencji odbywają się zajęcia praktyczne, w trakcie których nauczyciele języka polskiego dowiadują się, jak uczyć o polskich realiach społeczno-kulturowych oraz polskiej etykiecie językowej. Tematyka konferencji odpowiada na bieżące zapotrzebowanie glottodydaktyków. Obejmuje analizę obecnego stanu nauczania języka polskiego na Ukrainie, przegląd, analizę i konfrontację współczesnych podręczników do nauki języka polskiego, prezentacje autorskich programów i metod nauczania, przygotowanie materiałów do nowego podręcznika języka polskiego oraz opracowanie metod nauczania w rosyjsko- i ukraińskojęzycznym środowisku.

Przedsięwzięcie wspierają: Katedra Polonistyki Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenki w Kijowie, Międzynarodowa Szkoła Ukrainistyki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie” w Berdiańsku, Centrum Języka i Kultury Polskiej Berdiańskiego Uniwersytetu Zarządzania i Biznesu oraz Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne metody nauczania języka polskiego” – zadanie finansowane w ramach umowy 570/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Program konferencji