KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski

Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Polonijne Koło Lekarzy – 20 lat działalności
18 września 2017, 11:17

Polonijne Koło Lekarzy – 20 lat działalności

Polonijne Koło Lekarzy – 20 lat działalności

Lekarze polskiego pochodzenia w Berdiańsku byli pierwszymi na przestrzeni postradzieckiej, którzy powołali do życia organizację zawodową, której celem jest udzielenie pomocy lekarskiej osobom potrzebującym, które w warunkach permanentnego kryzysu gospodarczego na Ukrainie, jak również w systemie ochrony zdrowia nie mogą pozwolić sobie w pełni korzystać z świadczeń państwowych i prywatnych zakładów medycznych. Pomimo to PKL w Berdiańsku sprzyja nawiązywaniu kontaktów i stałej współpracy z Polonią medyczną w Ukrainie i świecie w celu wymiany doświadczeń i doskonalenia zawodowego, współdziała z Okręgową Izbą Lekarską w Berdiańsku, w sprawach dotyczących udzielenia pomocy medycznej. Właśnie Polonijne Koło Lekarzy w Berdiańsku inicjowało założenie katolickiej organizacji charytatywnej Caritas-Spes. Jużw w roku 1998 przy kapliczce powstał tak zwany gabinet pomocy lekarskiej, prowadzony przez PKL. Później został opracowany projekt opieki nad chorymi i zaopatrzenia w leki gabinetu bezpłatnej pomocy lekarskiej, koordynatorem projektu do dziś jest prezes Koła Olga Bondarewa. W tym samym roku zostają nawiązane kontakty z Izbą Lekarską w Rzeszowie i „pierwsza jaskółka” przyjeżdża na krótki, lecz intensywny staż medyczny do Rzeszowskiego Szpitala Wojewódzkiego. W tej chwili staże i praktyki odbywają się regularnie. Na szczególną uwagę zasługuje współpraca z Wielkopolską Okręgową Izbą Lekarską, Domem Polonii w Poznaniu i Caritasem Diecezji Poznańskiej i Lubelskiej.

W chwili obecnej lekarze polskiego pochodzenia organizują tak zwane „białe dni” i kilka razy na miesiąc w pomieszczeniu przy parafii lub w Domu Polskim terapeuta i chirurg przyjmuje pacjentów i wydaje leki. W razie potrzeby chory jest kierowany do specjalistów — członków Polonijnego Koła Lekarzy. Tylko dzięki stałym kontaktom z tradycyjnymi partnerami Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie”: Stowarzyszenie Wspólnota Polaka i Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie jest możliwa działalność polskich lekarzy w Berdiańsku, a więc, niesienie pomocy osobom potrzebującym, udział w spotkaniach lekarzy polonijnych i doskonalenie zawodowe w Polsce i Ukrainie. Ostatnio Polonijne Koło Lekarzy nawiązało współpracę i skutecznie współpracuje z Stowarzyszeniem Pokolenie i Zespołem humanitarnym (Artur Niemczyk, Katarzyna Corominas, Przemysław Miśkiewicz), pomagając nie tylko miejscowym Polakom lecz także ukraińskim wojskowym, którzy walczą z separatystami i przeciwstawiają się rosyjskiej agresji.