Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
reklama
nasi partnerzy
współpraca
aktualności polonii Berdiańska

Szkoła Letnia Języka Polskiego – to nie tylko nauka, ale także okazja zanurzenia się w kulturę, w tym we współczesną i masową. Dlatego organizatorzy SLJP w Berdiańsku wpadli na pomysł przybliżyć bardzo popularne kiedyś postacie słynnego filmu rysunkowego o przygodach Bolka i Lolka.

Warto wspomnieć, że serial animowany był produkowany przez studio filmowe e Bielsku-Białej, mieście partnerskim ukraińskiego Berdiańska.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

W Berdiańsku trwa Szkoła Letnia Języka Polskiego dla najmłodszych Polaków miasta. Zajęcia są organizowane na bazie Ośrodka Charytatywnego Caritac-Spes-Berdiańsk. Czterdzieścioro dzieciaków są podzielone na dwie grupy. Zajęcia prowadzi nauczycielka z Warszawy Katarzyna Rembeza, pomagają jej miejscowi poloniści Olga Popowa-Żarczyńska i Lech Suchomłynow.

Zadaniem nauczycieli jest wywołanie motywacji do uczenia sie, spowodowanie, aby uczen zechciał się uczyć.

więcej »

Język zawsze był ważnym składnikiem kształcącym tożsamość narodową, dlatego podstawowym zadaniem członków Zarządu Głównego Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku było i dalej pozostaje organizacja zajęć języka polskiego. W tym celu ponad dziesięć lat temu zostało powołano Centrum Języka i Kultury Polskiej przy Uniwersytecie Zarządzania i Biznesu oraz Ośrodek Nauki Języka Polskiego dla dzieci i Młodzieży Szkolnej. Obecnie w Berdiańsku zajęcia języka, kultury, literatury i historii Polski prowadzą prof. dr hab. Lech Aleksy Suchomłynow, doc. dr Piotr Syheda, mgr Olga Popowa i mgr Mikołaj Bondarew.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

W październiku bieżącego roku w Berdiańsku ma się odbyć uroczystości upamiętnienia polskiej pianistki Marii Turzańskiej, urodzonej w mieście nad morzem Azowskim. Pomimo koncertu polskiej muzyki klasycznej wydarzeniem centralnym będzie osłonięcie tablicy pamiątkowej Polki z Berdiańska. Stało się to możliwe dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Charkowie i dofinansowaniu z funduszy MSZ RP.

Maria Turzańska (ur. w 1878 roku w Berdiańsku), której imieniem festiwal został nazwany, była ważną postacią w życiu muzycznym i kulturalnym Jarosławia. Jako absolwentka Cesarskiego Konserwatorium w Wiedniu, w klasie fortepianu prof. Teodora Leszetyckiego, cieszyła się wielkim autorytetem w dziedzinie kultury muzycznej. Już w wieku piętnastu lat zasłynęła jako objawienie salonów muzycznych Wiednia, Budapesztu, Pragi, Paryża, Moskwy, Petersburga.

więcej »

Centrum Języka i Kultury Polskiej w Berdiańsku, Katedra Dyscyplin Filologicznych Berdiańskiego Uniwersytetu Zarządzania i Biznesu oraz Katedra Polonistyki Narodowego Uniwersytetu Tarasa Szewczenki w Kijowie organizują Panel Naukowo-Dydaktyczny pt. „Współczesne metody nauczania języka polskiego jako obcego”.

więcej »

Mozaika miejsc zamieszkania Polaków na Ukrainie od Mościsk do Starobielska jest dowodem różnorodności polskiego środowiska w tym kraju.

Liczne organizacje polonijne są ukierunkowane głównie na umacnianie i krzewienie szeroko ujętej polskości, odrodzenie dziedzictwa i pielęgnowanie kultury przodków, a także na pomoc Polakom w jawnym zadeklarowaniu , tak rzec „bez obaw”, swojego pochodzenia. Wszelkie działania kulturowe unaoczniają ich członkom polską przynależność narodową.

  więcej »