Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
reklama
nasi partnerzy
współpraca
aktualności polonii Berdiańska

17 września każdego roku Berdiańsk obchodzi swoje święto – Dziań Miasta. Dla Polaków jest to data żałobna, przypominająca o podstępnej inwazji radzieckiej.

Właśnie w tyn dniu Berdiańsk został zwolniony od okupantów faszystowskich. Będąc mieszkańcami tego miasteczka nad morzem Azowskim Stowarzyszenie „Odrodzenie” włączyło się w obchody. Tradycyjnie władze lokalne inicjują prezentację kultur narodów zamieszkujących te tereny. Pomimo wystawy polskich książek, demonstracji strojów ludowych i występów zespołów polonijnych Polacy zorganizują poczęstunek. Dlatego specjalnie z Polski zostały przywiezione oscypki, polski śledź i kabanoy. Miejscowe Polki mają upiec pączki i uwarzyć grzaniec według tradycji galicyjskich.

więcej »
W Domu Polskim

Zakończyliśmy Naradę w Berdiańsku. Pragnę wszystkim Państwu bardzo serdecznie podziękować za udział i zaangażowanie. Kwestie nauczania języka polskiego stają się dla nas coraz większą potrzebą i priorytetem w naszych działaniach. Cieszę się, że razem z Państwem udało się poruszyć wiele spraw i tematów, które są Wam szczególnie bliskie w bieżącej pracy społecznej na rzecz krzewienia polskiej kultury i tradycji, promowaniu języka ojczystego i Polski.

Dziękuję wszystkim, którzy pomimo trudności logistycznych przyjechali do Berdiańska. Szczególne podziękowania kieruję do Pań i Panów Prezesów, którzy oddelegowali swoich przedstawicieli na tegoroczną Naradę. Także pragnę bardzo serdecznie podziękować panu Profesorowi Lechowi Suchomłynowowi i wszystkich członkom Stowarzyszenia „Odrodzenie” w Berdiańsku za gościnę i ogromną pomoc w zorganizowaniu Narady. Kwestia wyboru miejsca i tematyki przyszłej Narady w roku następnym pozostaje otwarta.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie” w Berdiańsku realizuje projekt „Być Polakiem na Wschodzie”. Projekt ten był finansowany przez Konsulat Generalny RP w Charkowie. Celem tego projektu jest: dokumentowanie śladów polskości; wieloaspektowe badania nad Polakami na Ukrainie (kulturoznawcze, historyczne, antropologiczne, lingwistyczne); promocja Polski i Polskości; konsolidacja osób pochodzenia polskiego; aktywizacja ruch polskiego; przedstawienie kultury polskiej na tle innych kultur; rozpowszechnienie wiedzy o polskiej diasporze; popularyzacja wiedzy o Polakach za granicą i ich współczesnym życiu.

Pomimo rozmytej tożsamości narodowej Polacy posiadają świadomość swego pochodzenia. Dlatego oprócz ściśle naukowych celów organizatorzy zaplanowali realizację szeregu przedsięwzięć o charakterze kulturalno-oświatowym. Realizatorami tego projektu są: prof. Lech Aleksy Suchomlynow (kierownik), wykonawcy prof. Helena Krasowska, Mikołaj Bondarew i Olga Popowa.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

W dniach 8-10 września 2017 roku w Berdiańsku odbyła się II Narada organizacji polonijnych Charkowskiego okręgu konsularnego. Narada zorganizowana została przez Konsulat Generalny RP w Charkowie przy współpracy z Polskim Kulturalno-Oświatowym Towarzystwem „Odrodzenie” w Berdiańsku

Warto przypomnieć, że obszar kompetencji Konsulatu Generalnego RP w Charkowie obejmuje swym zasięgiem 7 obwodów (charkowski, dniepropietrowski, doniecki, ługański, połtawski, sumski i zaporoski), co stanowi niemal jedną trzecią terytorium Ukrainy. Ogółem liczba Polaków w roku 2000 w ChOk wynosiła 14,582 osoby, a więc więcej, niż w niektórych polskich miestach: Działdowo, Czarnków czy Chełmno. Jak świadczą dane, udostępnione przez Konsulat Generany RP w Charkowie, obecnie w obwodzie funkcjonuje 29 organizacji poloninych.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

Dla uczestników II Narady Polonijnej, która odbędzie się w dniach 8-10 września 2017 roku mamy miła niespodziankę. Z drukarni dotarła już książka autorstwa Heleny Krasowskiej i Lecha Suchomłynowa, Polskie media w Berdiańsku: teksty i analizy.

Promocja polskiej kultury poza jej granicami nierozerwalnie wiąże się z działaniami ich liderów. Warto podkreślić, że to Polacy – zrzeszeni w towarzystwach i związkach, starający się zachować własną tożsamość i tworzyć dobry wizerunek państwa polskiego w miejscu zamieszkania – przyczyniają się do propagowania kultury przodków. Dobrym przykładem owocnej współpracy z różnymi organizacjami w Polsce jest działalność Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie”. Może ona służyć przykładem wielu innym zrzeszeniom polskim za granicą, także jako wzór skuteczności wpływu Polonii na rozwój kulturowy u naukowy państwa polskiego.

więcej »