KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski

Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Łączy nas Polskość

11 stycznia 2018, 17:01
aktualności polonii Berdiańska

Miliony Polaków w Kraju i rozsianych po całym świecie są jednym narodem. Łączy nas nie tyle fakt pochodzenia, ile świadomość wspólnoty kulturowej i tożsamościowej. Pamięć historyczna i przeżyte burzliwe dzieje jednoczą nas, Polaków.

Dzisiaj, 11 stycznia 2018 roku, za pośrednictwem Konsulatu Generalnego RP w Charkowie dotarły do Berdiańska prezenty bożonarodzeniowe dla najmłodszych Polaków na Wschodzie, daleko za Dnieprem.

Czekoladki i pierniczki, ołówki i notesy na pewno ucieszą młode pokolenie Polaków Berdiańska. Ale najbardziej wzruszające są listy, które do prezentów dołączyli polskie dzieci z Kraju. W jednym z nich, autorstwa Artura Bluszcza, czytamy: „Podjęliśmy próbę wraz z Senatorami RP, aby aby nieco przybliżyć Wam Ojczyznę w trakcie trwania Świąt Bożego Narodzenia. Zależy nam aby Polacy na Wschodzie wiedzieli, że Ojczyzna o nich nie zapomniała. Szczególnie teraz, kiedy wschód Ukrainy ogarnięty jest zbrojnym konfliktem, potrzebujecie szczególnego wsparcia i troski ze strony Polaków, zamieszkujących w kraju nad Wisłą”.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

„Polskie Spotkania w Berdiańsku” są cyklem imprez o charakterze okolicznościowym. Już od wielu lat Polacy Berdiańska organizują przedsięwzięcia kulturalno-oświatowe, w których biorą udział wszyscy chętni i zainteresowani polską kulturą mieszkańcy miasta nad morzem Azowskim. Często imprezy są organizowane wspólnie z innymi organizacjami narodowościowymi regionu.

Jest niezmiernie ważne, żeby członkowie Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” nie zamykali się wyłącznie na polskiej wspólnocie lokalnej. Pomimo ścisłej współpracy z organizacjami polskimi i polonijnymi w Ukrainie i na całym świecie konieczne jest posiadanie własnej niszy na terenach stałego zamieszkania. Ludność miejscowa powinna uświadamiać i tolerować fakt wielokulturowości Ukrainy, a więc musibyć otwarta na diolog międzykulturowy.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

Taką nazwę miało spotkanie młodzieży akademickiej miasta Berdiańska zorganizowane przez Związek Młodzieży Polskiej i Centrum Języka i Kultury Polskiej w Berdiańskim Uniwersytecie Zarządzania i Biznesu. Tematem podstawowym, omawianym przez młode pokolenie Berdiańsczyków, były stosunki ukraińsko-polskie oraz polskie wpływy na mieszkańców Ukrainy, gdzie dopiero kształtuje się społeczeństwo obywatelskie. Dlatego temat spotkania nawiązywał do polskich tradycji okresu Solidarności i wydarzeń Rewolucji Godności.

Impreza miała format klubu dyskusyjnego i odbyła się z okazji obchodzonego w Ukrainie 21 listopada Dnia Godności i Swobody.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

Podniesienie polskiej flagi w czasie obchodów świąt narodowych staje się tradycją w Berdiańsku.

Tegoroczne Święto Niepodległości rozpoczęła polska młodzież, pobierająca naukę języka polskiego, odśpiewaniem hymnu narodowego i programem artystycznym. Pomimo członków Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” w uroczystościach wzięli udział prezesi innych organizacji narodowościowych, a także przedstawiciele władz lokalnych.

Polska flaga narodowa nad ukraińskim miastem – Berdiańskiem – w okresie pewnego napięcia na szczeblu wyższym, jest wyraźnym symbolem dialogu ukraińsko-polskiego, którego rękojmią są tutejsi Polacy.

więcej »

Uczymy się polskiego

04 listopada 2017, 08:58
aktualności polonii Berdiańska

Na zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia w Polsce, w dniach 8 – 18 października, gościła grupa młodzieży z ukraińskiego Berdiańska, będącego miastem partnerskim Bielska-Białej. Współorganizatorem pobytu w Polsce było Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie” w Berdiańsku.

Bielsko-Białą i Berdiańsk od ponad 17-tu lat oficjalnie łączą stosunki partnerskie. Porozumienie o współpracy pomiędzy miastami zostało zawarte 17 września 2000 roku w ukraińskim mieście nad morzem Azowskim. Natomiast nieformalnie, na poziomie kontaktów osobistym, dzięki kołom pedagogicznym, współpraca rozpoczęła się zdecydowanie wcześniej.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

Lekarze polskiego pochodzenia w Berdiańsku byli pierwszymi na przestrzeni postradzieckiej, którzy powołali do życia organizację zawodową, której celem jest udzielenie pomocy lekarskiej osobom potrzebującym, które w warunkach permanentnego kryzysu gospodarczego na Ukrainie, jak również w systemie ochrony zdrowia nie mogą pozwolić sobie w pełni korzystać z świadczeń państwowych i prywatnych zakładów medycznych. Pomimo to PKL w Berdiańsku sprzyja nawiązywaniu kontaktów i stałej współpracy z Polonią medyczną w Ukrainie i świecie w celu wymiany doświadczeń i doskonalenia zawodowego, współdziała z Okręgową Izbą Lekarską w Berdiańsku, w sprawach dotyczących udzielenia pomocy medycznej. Właśnie Polonijne Koło Lekarzy w Berdiańsku inicjowało założenie katolickiej organizacji charytatywnej Caritas-Spes. Jużw w roku 1998 przy kapliczce powstał tak zwany gabinet pomocy lekarskiej, prowadzony przez PKL. Później został opracowany projekt opieki nad chorymi i zaopatrzenia w leki gabinetu bezpłatnej pomocy lekarskiej, koordynatorem projektu do dziś jest prezes Koła Olga Bondarewa. W tym samym roku zostają nawiązane kontakty z Izbą Lekarską w Rzeszowie i „pierwsza jaskółka” przyjeżdża na krótki, lecz intensywny staż medyczny do Rzeszowskiego Szpitala Wojewódzkiego. W tej chwili staże i praktyki odbywają się regularnie. Na szczególną uwagę zasługuje współpraca z Wielkopolską Okręgową Izbą Lekarską, Domem Polonii w Poznaniu i Caritasem Diecezji Poznańskiej i Lubelskiej.

więcej »