KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski

Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
reklama
współpraca
nasi partnerzy
aktualności polonii Berdiańska

W dniach 8-10 września 2017 roku w Berdiańsku odbyła się II Narada organizacji polonijnych Charkowskiego okręgu konsularnego. Narada zorganizowana została przez Konsulat Generalny RP w Charkowie przy współpracy z Polskim Kulturalno-Oświatowym Towarzystwem „Odrodzenie” w Berdiańsku

Warto przypomnieć, że obszar kompetencji Konsulatu Generalnego RP w Charkowie obejmuje swym zasięgiem 7 obwodów (charkowski, dniepropietrowski, doniecki, ługański, połtawski, sumski i zaporoski), co stanowi niemal jedną trzecią terytorium Ukrainy. Ogółem liczba Polaków w roku 2000 w ChOk wynosiła 14,582 osoby, a więc więcej, niż w niektórych polskich miestach: Działdowo, Czarnków czy Chełmno. Jak świadczą dane, udostępnione przez Konsulat Generany RP w Charkowie, obecnie w obwodzie funkcjonuje 29 organizacji poloninych.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

Dla uczestników II Narady Polonijnej, która odbędzie się w dniach 8-10 września 2017 roku mamy miła niespodziankę. Z drukarni dotarła już książka autorstwa Heleny Krasowskiej i Lecha Suchomłynowa, Polskie media w Berdiańsku: teksty i analizy.

Promocja polskiej kultury poza jej granicami nierozerwalnie wiąże się z działaniami ich liderów. Warto podkreślić, że to Polacy – zrzeszeni w towarzystwach i związkach, starający się zachować własną tożsamość i tworzyć dobry wizerunek państwa polskiego w miejscu zamieszkania – przyczyniają się do propagowania kultury przodków. Dobrym przykładem owocnej współpracy z różnymi organizacjami w Polsce jest działalność Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie”. Może ona służyć przykładem wielu innym zrzeszeniom polskim za granicą, także jako wzór skuteczności wpływu Polonii na rozwój kulturowy u naukowy państwa polskiego.

więcej »

Romans z literaturą: modernizm

05 września 2017, 10:39
aktualności polonii Berdiańska

Właśnie taką nazwę miało spotkanie twórcze, które odbyło się w Muzeum Plastycznym im. Brodskiego w Berdiańsku. Projekt był współfinansowany Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Nie jest tajemnicą, że dla większości Polaków na Wchodzie poznawanie literatury polskiej nie wykracza poza tradycyjny wykaz lektur przewidzianych w programach szkolnych. Poza tym w większości ośrodków nauki języka polskiego nauczanie literatury ma znaczenie drugorzędne, a więc fragmentaryczne. Z kolei samodzielne poznawanie dzieł polskich literatów w dużej mierze utrudnia się brakiem tekstów w bibliotekach przy organizacjach polskich czy w Internecie.

więcej »

Wyspiański zagościł w Berdiańsku

02 września 2017, 16:43
aktualności polonii Berdiańska

Narodowe Czytanie – 2017, którego celem jest popularyzacja literatury polskiej, a w tym twórczości polskiego mistrza słowa Stanisława Wyspiańskiego, stało świetną okazją prezentacji światowego dorobku twórców sztuki modernistycznej.

Intermedialna prezentacja składała się z kilku części. Na wstępie Polakom Berdiańska i licznym gościom została przedstawiona sylwetka modernisty rodem z Krakowa na tle buntowniczego ruchu polskich twórców nowej sztuki przełomu XIX – XX st. Stanisław Wyspiański i jego zostały wpisane w kanwę dorobku Młodej Polski, prawdziwej epoki literackiej, która wyznaczyła kierunki dalszego rozwoju procesu literackiego. Wspomniano wybitych literatów tego okresu: Przerwę-Tetmajera, Kasprowicza, Leśmiana, braci Brzozowskich i całkiem odmiennego Orkana. Tym, kto po raz pierwszy brał udział w imprezie pokazano ubiegłoroczny reportaż o Czytaniu „Quo Vadis?” Henryka Sienkiewicza.

więcej »