Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
reklama
nasi partnerzy
współpraca
aktualności polonii Berdiańska

"Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie: Rumunia - Ukraina".

Bukowina to kraina geograficzno-historyczna rozciągająca się pomiędzy Karpatami a środkowym Dniestrem. Monarchia austrowęgierska prowadziła tu politykę osiedlania nowych kolonistów na gęsto zalesionych bezludnych lub rzadko zasiedlonych obszarach, stwarzając im korzystne warunki prawno-organizacyjne dla rozpoczęcia nowego etapu życia. W ten sposób zaczęli na Bukowinę przybywać osadnicy z terenu całej Monarchii, m.in. z Polski, dzięki którym powstała tu wieloetniczna i wieloreligijna społeczność. W okresie międzywojennym Bukowina należała do Rumunii. Od czasu drugiej wojny światowej kraina ta jest podzielona pomiędzy dwa państwa. Północna część, z Czerniowcami – historyczną stolicą regionu – przejęta przez Stalina, trafiła do Związku Radzieckiego i leży dziś w granicach państwa ukraińskiego. Południowa część, natomiast, z miastem Suczawa, pozostaje w Rumunii.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Polacy Berdiańska składają najserdeczniejsze życzenia wszystkim braciom w Chrystusie. Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszą Wam przez cały Nowy Rok. Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru przyniesie Wam spokój i radość. Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem.

Życzymy, aby był to Rok szczęśliwy w osobiste doznania, spełnił zamierzenia i dążenia zawodowe oraz by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań.

Zarząd Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie”

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

11 listopada Polacy Berdiańska wspólnie z naszymi partnerami z Kraju obchodziliśmy nasze największe państwowe i narodowe święto – 100 rocznicę - Dzień Niepodległości Polski. Uroczystości odbyły się w ramach projektu „DLA NIEPODLEGŁOŚCI”, współfinansowanego przez Senat Rzeczypospolitej.

Jest to dzień radości i dumy z odzyskania niepodległości. Na ten dzień czekały pokolenia Polaków. Cieszmy się Świętem Ojczyzny Wolnej i Niepodległej. Już niedługo będą powiewać biało-czerwone flagi, zostaną zapłone znicze pod pomnikami narodowych bohaterów. Święto Odzyskania Niepodległości to radosne święto dla nas wszystkich, skłania ono nas do refleksji nad patriotyzmem i czynem bohaterskim.

Ja i moje pokolenie jesteśmy bardzo wdzięczni, walczącym o niepodległość naszej Ojczyzny, ponieważ dzięki Nim Polska jest wolna. W dzisiejszych czasach nie pozwólmy aby zanikały takie wartości jak patriotyzm i miłość do Ojczyzny. Pamięcią, postawą, swoim uczestnictwem w uroczystościach nadajmy należną mu rangę, a młodym pokoleniom przypominajmy o tym co nasze, polskie i odzyskane krwią naszych przodków. (foto, video)

Prezes Polskiego Towarzystwa „Odrodzenie” Lech Suchomłynow więcej »

Dyskusja o języku i tożsamości

08 listopada 2018, 16:13
aktualności polonii Berdiańska

Dzień piśmiennictwa ukraińskiego, obchodzony 9 listopada, stał się wspaniałą okazją dla organizacji Panelu Naukowo-Dyskusyjnego „Język jako składnik tożsamości narodowej”, który odbył się w Centrum Języka i Kultury Polskiej.

Uczestnikami okrągłego stołu byli słuchaczy kursu języka polskiego dla młodzieży Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” oraz wykładowcy Katedry Filologii Słowiańskiej i studenci Uniwersytetu Zarządzania i Biznesu w Berdiańsku.

więcej »

Zachować pamięć pokoleń

02 listopada 2018, 19:38
aktualności polonii Berdiańska

W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości Państwa Polskiego, organizowanych pod egidą Fundacji Wolność i Demokracja, w Centrum Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Zarządzania i Biznesu w Berdiańsku odbył się okrągły stół „100 lat niepodległości: polskość na Ukrainie wschodniej”.

Uczestnicy spotkania wysłuchali referatu Mikołaja Bondarewa (nauczyciela historii, doktoranta Uniwersytetu Rzeszowskiego) o rozbiorach Polski, o I wojnie światowej i udziale w niej Polaków, trudnej drodze do odzyskanej w roku 1918 Niepodległości, o wspólnej walce Palaków i Ukraińców oraz o wspólnym zwycięstwie – Cudzie nad Wisłą.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

Polonijne Koło Lekarzy w Berdiańsku powstało dwadzieścia lat temu i nieformalnie działało przy Polskim Kulturalno-Oświatowym Towarzystwie „Odrodzenie”. Formalnie zostało legalizowane przez władze miasta dopiero w roku 2000. Obecnie do polonijnej organizacji medycznej należą specjaliści różnych dziedzin medycyny: terapeuci, kardiolodzy, ginekolog, pulmonolog, chirurg, pediatra i inni lekarze-fachowcy. Lekarze-Polacy systematycznie organizują tak zwane „białe soboty”, które odbywają się po hasłem: „Niesiemy pomoc ludziom”.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

W dniu 9 września 2018 roku w Berdiańsku organizowano warsztaty dla nauczycieli, uczących języka polskiego przy organizacjach polskich na terenie Ukrainy wzięło udział 25 osób.

Panel był współfinansowany przez MSZ RP i Fundację Wolność i Demokracja w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

więcej »